Overzicht

Je ontwikkelt (strategisch dan wel tactisch) beleid op meerdere samenhangende beleidsterreinen. Je voert de regie op de uitvoering van complexe ruimtelijke projecten, waarbij je bijvoorbeeld kunt denken aan projecten op het gebied van bedrijventerreinen, winkelcentra, energietransitie of zonneparken. Je bent daarin richtinggevend. Je bent in staat om heldere adviezen te formuleren en deze toe te lichten voor de portefeuillehouder en uiteraard ook voor inwoners en ondernemers. Ook speel je een rol bij procedures, zoals aanvraag wijziging bestemmingsplan. Je verricht onderzoek of je laat onderzoek verrichten (en voert de regie) t.b.v. projecten en programma’s. Je signaleert en analyseert knelpunten in beleid en presenteert oplossingsrichtingen. Daarnaast bewaak je de financiële, juridische en bestuurlijke kaders van het ontwikkel- en uitvoeringsbeleid. Je initieert en bevordert de samenwerking met organisatie/partijen en creëert draagvlak voor beleid. Verder kan je belast zijn met het behandelen van bezwaar- en beroepsschriften op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling.

We zoeken in de eerste plaats goede en enthousiaste adviseurs, die zelfstandig, integraal en creatief te werk gaan. Enthousiaste, pro-actieve mensen met een frisse blik. Verder heb je kennis en affiniteit met ruimtelijke planvormingsprocessen en weet wat er speelt op de betreffende beleidsterreinen.

Je voldoet aan de volgende criteria:

  • Je hebt een WO werk- en denkniveau.
  • Je hebt ruime ervaring op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling
  • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
  • Je hebt ervaring met zowel proces- als projectmatig werken.
  • Je hebt gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen.
  • Je bent omgevingsbewust en toont eigenaarschap over je eigen werk.

Daarnaast gelden voor alle medewerkers de kerncompetenties: humor, lef, samen en vertrouwen.

Wat wij bieden

We bieden jou een aantrekkelijke en dynamische functie in een politiek-bestuurlijke omgeving met grote ontwikkelingen en opgaven. Het bouwen aan de nieuwe organisatie zien we als een uitdagend traject. Het gaat om structurele vacatures, waarbij je in eerste instantie een benoeming voor een jaar wordt aangeboden. De functie is ingeschaald in functieschaal 11 (maximaal € 4.859,-).

Sollicitatieprocedure

De selectiegesprekken bij JS Consultancy vinden plaats in week 42 en 43
De gesprekken bij de opdrachtgever zullen op dinsdagmiddag 29 oktober plaatsvinden.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Elsbeth Braam, 06-3332 1986

De nieuwe gemeente Westerkwartier bestaat per 1 januari 2019 en is ontstaan uit de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en een deel van de gemeente Winsum. Deze nieuwe gemeente kenmerkt zich door een eigen DNA: Dichtbij, Nuchter en Ambitieus. De gemeente heeft ca. 62.000 inwoners en telt ruim 500 medewerkers en is qua oppervlakte groot en divers. De dienstverlening wordt verleend vanuit 4 gemeentehuizen. De standplaats voor deze functies is Zuidhorn.

De organisatie is plat en flexibel (aangepast aan dat wat inwoners vragen). De organisatie is thema- en gebiedsgericht ingericht. Zo zijn er binnen het fysieke domein teams voor economie en erfgoed, wonen en het buitengebied. Voor deze teams zoeken we twee RO-adviseurs. De teams zijn op weg naar zelforganisatie. Het is daarom belangrijk dat je goed gedijt in een nieuwe organisatie waarbij rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen teams gaandeweg worden ingevuld. Je moet het leuk vinden om niet in een gespreid bedje terecht te komen.

De cultuur is te typeren als informeel. Er zijn korte lijnen tussen het gemeentebestuur en de organisatie en er wordt niet in problemen, maar in oplossingen gedacht.