Overzicht

Het gaat om 4 drieweekse hoofdonderwijsperiodes in het tweede leerjaar (3) en in het 4e leerjaar mavo (1).
De hoofdonderwijsperiodes zijn ingepland van maandag 6 januari t/m vrijdag 3 april 2020.
Lessen van 90 min. op maandag t/m vrijdag van 08.45 tot 10.15 uur.
Omvang: 0,1 fte structurele formatie. (Gerekend over de periode 01-01-2020 tot 30-04-2020: 0,35 fte).