Overzicht

Wij zoeken een creatieve techniekdocent die aan onze onderbouwleerlingen les wil geven. Het betreft leerjaar 1 & 2. Het vak Techniek is continu in ontwikkeling en in de onderbouw is het de ambitie om zo goed mogelijk aan te sluiten op de benodigde
vaardigheden in de bovenbouw. Daarnaast zien we graag dat de nieuwe docent opdrachten vormgeeft die aansluiten op de belevingswereld van de leerlingen.