Overzicht

Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar een groepsleerkracht voor de onderbouw. De werkdagen en groep zijn bespreekbaar (wtf 0.5750-1.000 mogelijk).

Over de Nicolaasschool:
De Nicolaasschool heeft zichzelf een duidelijke missie ten doel gesteld:

Wij proberen ieder kind een goede basis mee te geven om zijn of haar toekomst in de maatschappij vol vertrouwen tegemoet te treden.

Op het gebied van onderwijs bedoelen we hiermee dat we onze leerlingen de kennis en vaardigheden willen aanleren die nodig zijn voor een goede start in het vervolgonderwijs. Daarbij vinden we individuele prestaties belangrijk, maar dan wel passend
bij de eigen ontwikkelingsmogelijkheden van iedere leerling.

Voor meer informatie over de school, klik op: https://www.nicolaas-school.nl/