Overzicht

Leerkracht met expertise op gedrag voor onze ZML-leerlingen – 0,6 fte

Wat bieden wij
Wij bieden een uitdagende baan in een fantastische groep leerlingen (5 leergierige jongens tussen de 12 en 15 jaar) die de nabijheid van de leerkracht (en de aanwezige leerkrachtondersteuner) nodig hebben om zich veilig te voelen. Vanuit deze veiligheid laten
ze zien dat ze over veel talenten beschikken. Samen met een gemotiveerd en enthousiast team werk je aan de ontwikkeling van leerlingen met een leerachterstand in combinatie met sociale en emotionele problematiek.

Wie zijn wij
VSO ‘t Korhoen is een cluster 3 school in Hengelo, voor voortgezet onderwijs. Ons motto: Ieder kind een kans! Onze ambitie is om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden, op een zo zelfstandig mogelijk leven in de maatschappij, waarbij we wonen, werken
en vrije tijd in ons curriculum aanbieden. Middels uiteenlopende stages zetten wij in op de interesses van de leerlingen.
Als school maken wij onderdeel uit van de Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost-Gelderland (SOTOG) met 17 scholen in de regio Twente en Oost-Gelderland.