Overzicht

Wat zoeken we in jou als stagiair(e)?
* een leergierige houding waarmee we van elkaar kunnen leren
* een autonoom vermogen om je eigen leerkansen te creëeren en hulp te vragen waar nodig
* interesse om je te ontwikkelen m.b.t. formatieve toetsing, individualiserende leertrajecten, digitaal leermateriaal, activerende didactiek, differentiatie etc.

Wat bieden we jou?
* een sprankelende werkomgeving met leerlingen en collega’s die je uitdagen
* leerervaringen in klas 1, 2 en 4 van het gymnasium
* een vakinhoudelijk deskundige stagebegeleider die je helpt je leerproces vorm te geven en jezelf te ontwikkelen
* een leer-werkcontract conform CAO