Overzicht

De wereld om ons heen verandert in een razendsnel tempo. Klimaat, energie, water, voeding en welzijn van mens en dier zijn grote en dringende vraagstukken voor onze planeet. Technologie, digitalisering en robotisering bieden mogelijke oplossingen. Internationaal – van bedrijfsleven tot overheid tot wetenschap – groeit de behoefte aan een nieuwe generatie vakmensen die de wil, kennis en vaardigheden hebben om ons leven en onze leefomgeving te verbeteren. Nederland loopt hierin voorop als kweekvijver van talent. Welkom bij Wellant! Met 175 opleidingen, 30 locaties en 4800 stagebedrijven in binnen- en buitenland staan onze 1300 docenten en medewerkers klaar om de aanstormende generatie vakmensen een plek in die nieuwe samenleving te geven. Wellantcollege is de grootste vmbo- en mbo-opleider van Europa in voeding, klimaat en welzijn van mens en dier. Met een soepele doorstroom tussen beide opleidingen. Wij staan voor modern, gevarieerd onderwijs: van koken tot urban green development, en van gezonde dieren tot watermanagement. Met alle aandacht voor de persoonlijke groei en talenten van iedere leerling en student. Met kleinere scholen, waar iedereen elkaar kent en bedrijfsleven, regio en ouders actief samenwerken. En met een veelzijdige aanpak, waarin docenten, studenten en leerlingen samen die nieuwe wereld van nu en morgen verkennen en verbeteren. Wellant. Welbewust beter.

Voor onze locatie VMBO Den Haag Madestein zijn wij op zoek naar een senior schoolleider. Om onze organisatie- en onderwijsontwikkeling optimaal te ondersteunen en tot een succes te maken, zoeken wij een schoolleider. Om ons voor te bereiden op de huidige ontwikkelingen kiezen we voor een regionale indeling. De locaties Madestein en Westvliet in Den Haag vormen samen het cluster ‘Metropool’.

Profiel van de functie

Als Senior Schoolleider bent u lid van het managementteam en vervult u een voortrekkersrol in veranderingsprocessen in het VMBO. Zelfstandig stuurt u een locatie aan. Uw verantwoordelijkheden zijn onder meer:

  • Het mede vorm en inhoud geven aan de ontwikkeling van het regio/locatiebeleid en de uitvoering daarvan.
  • Het aansturen, coachen en begeleiden van een team van docenten.
  • Het effectief en efficiënt inzetten van medewerkers en middelen.
  • Het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteunende processen.
  • Het doeltreffend en krachtig inzetten van (verdere) teamontwikkeling
  • Boven schoolse taken zoals een escalatiefunctie, samenstellen van de boven schoolse cluster overleggen en zit deze tevens voor.

Als senior schoolleider bent u eindverantwoordelijke voor het onderwijsproces binnen de locatie. U stemt samen met uw collega schoolleiders de voorbereiding, ontwikkeling en de uitvoering van het onderwijsproces af voor uw eigen cluster. U profileert de locatie door middel van interne sturing en externe gerichtheid. U bent eerste aanspreekpunt bij escalaties en treedt op als trekker bij de ontwikkeling van het beleid op zeer complex en/of omvangrijke aandachtspunten, bedrijfsprocessen (PDCA) en/of disciplines.

Als senior schoolleider stuurt u de onderwijsteams (docenten en onderwijsbegeleiders) en de specialisten op het gebied van onderwijsondersteuning aan. Als senior schoolleider bent u werkzaam als primus inter parus stuurt u functioneel het cluster aan en bent u voorzitter van het bovenschoolse clusteroverleg.

Uw profiel

U heeft een opleiding op ten minste HBO niveau en 5 jaar ervaring als hiërarchisch leidinggevende in het voortgezet onderwijs. U bent ambitieus en resultaatgericht en beschikt over een duidelijke visie op het onderwijs. U onderschrijft de Wellant missie en visie en draagt deze ook uit. U kunt aantonen succesvol uitvoering te hebben gegeven aan veranderingsprocessen, kwaliteitsverbeteringen en cultuurprocessen. U heeft (ruime) ervaring met het vmbo, de grote stadsproblematiek en de daaraan gekoppelde zorgbehoefte. Klant- en marktgerichtheid zijn voor u vanzelfsprekend. U durft verantwoordelijkheid te nemen en te geven. U bent inspirerend en weet een breed draagvlak te creëren door overtuigend en doeltreffend beslissingen te nemen. U bent een heldere en directe teamspeler met humor, waarmee u uw teamleden in hun kracht zet.

Bijzonderheden

  • Functieomvang: 1,0000 FTE
  • Startdatum: 1 januari 2020

Wat bieden wij

Binnen de kleinschalige opzet is er aandacht voor de leerling als individu. Er wordt veel aandacht besteed aan de professionele ontwikkeling van medewerkers. Er worden marktconforme secundaire arbeidsvoorwaarden geboden, waarbij de CAO MBO van toepassing is. De functie is gewaardeerd in schaal 13.

Procedure

U kunt uw motivatiebrief en CV verzenden via ons online recruitmentsysteem. Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure. De briefselectie zal 26 september worden uitgevoerd. Op 2 oktober in de ochtend zullen de eerste gesprekken plaatsvinden en een mogelijk tweede gesprek zal 9 oktober plaats vinden in de middag.Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met HR adviseur Irene van den Berg, tel. 06-23125048.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature door bemiddelaars wordt niet op prijs gesteld