Overzicht

Werkvoorbereider ✅ Als tekenaar/werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen/tekenen van een project aan de hand van de toegeleverde gegevens. Voortvloeiend hieruit het verder uitwerken van de gegevens totdat deze gereed voor uitvoering zijn. Ook de afsluiting van het project neem je voor je rekening zodat alle tekeningen en gegevens zijn bijgewerkt en gedocumenteerd.
Tot je takenpakket behoort o.a.:
Samenstellen projectmap samen aan de hand van ontvangen opdracht/projectgegevens van projectleider;
Gegevens uitwerken in vorm van tekeningen, schema’s of werkinstructies voor uitvoerende monteurs;
Werkt gegevens uit in vorm van schema’s voor de afdeling panelenbouw;
Geeft materiaalstaten vrij voor inkoopafdeling;
Houdt controle op het op tijd aanwezig zijn van tekeningen en eventuele berekeningen;
Geeft toelichting aan uitvoerenden;
Overlegt over wijzigingen en meer-/minderwerk met projectleider;
Overlegt met programmeurs en/of hardware engineers over configuratie en ..

6f2c48d6a0c63e13ddf74e246c8e694e