Overzicht

Locatie Ede Het Ctgb staat voor deskundige en wetenschappelijk verantwoorde beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden binnen de kaders van Europese en nationale wetgeving. We dragen daarmee bij aan een verantwoord gebruik van deze middelen op nationaal en Europees niveau, met het oog op de veiligheid van mens, dier en milieu. Hoe? Door onze kennis in te zetten bij het ontwerp en de uitvoering van het toelatingsproces en toetsingskaders in Nederland en Europa. We zien een positie bij de Europese top (inhoudelijk en procesmatig) van toelatingsautoriteiten als een waarborg voor blijvende invloed op het nationale en Europese toelatingsproces. Als ambitieuze organisatie streven wij naar een hoge kwaliteit en optimaliseren wij continu het toelatingsproces. Helpt jouw deskundigheid ons hierbij verder? Onze uitdaging voor jou… Als Wetenschappelijk Beoordelaar Residuen draag je zorg voor de inhoudelijke wetenschappelijke onderbouwing van de besluitvorming door het College. Je maakt hiermee onderdeel uit van de afdeling Wetenschappelijke beoordeling & -advisering (Wba). Je treedt zowel intern als extern op als expert en adviseur op jouw expertisegebied. Je verricht je werkzaamheden vrijwel altijd in samenwerking met andere disciplines en onder aansturing van een projectleider Om dit goed te kunnen doen omvat deze functie in ieder geval: Opstellen van advies en beoordelingsrapporten binnen het expertisegebied Residuen. Ontwikkelen en onderhouden van een relevant netwerk. Inhoudelijk beoordelen van bezwaar- en beroepszaken. Vanuit je expertisegebied adviseren over beleid, wet- en regelgeving door wijzigingen hierin te vertalen naar concrete aanpassingen in of vernieuwingen van de interne werkwijzen en systemen. Waardoor… Deze werkzaamheden voer je uit door het leveren van jouw expertise op het toegewezen gebied en een juiste toepassing van het beoordelingskader. Je kunt je werk zodanig organiseren dat tijd, middelen en kwaliteit voldoen aan de gestelde eisen. Ook anticipeer je op (internationale)ontwikkelingen. Kwaliteit is het uitgangspunt bij de advisering en voorbereiding van de besluitvorming. Uiteraard zorg je voor goede communicatie intern en extern. Je bewaakt de onafhankelijkheid en transparantie van de onderbouwing van de besluitvorming. Je bent je bewust van de diversiteit en de complexiteit waarin de organisatie zich bevindt en houdt hierin rolvastheid en stabiliteit scherp in het oog. Waarmee… Om een goede invulling aan deze functie te geven, heb je het volgende nodig: Academisch werk- en denkniveau (of een HBO-opleiding aangevuld met aantoonbare meerjarige werkervaring op WO niveau). Aantoonbare werkervaring op het expertisegebied Residuen of aanverwante gebieden zoals bijvoorbeeld biologie, biochemie, toxicologie of farmacologie. Goede beheersing van de Nederlandse taal (Niveau B1 vereist). Goede beheersing van de Engelse taal (in woord en geschrift). Ervaring in risicobeoordeling is een pré. Ervaring met projectmatig werken in een bedrijfsmatige omgeving. Gevoel voor belangen van alle betrokken partijen. Communicatie en sociale vaardigheden als natuurlijke eigenschappen. Presteren en flexibiliteit zijn voor jou een basishouding. Waarvoor… Je kunt van ons een stimulerende en uitdagende werkomgeving verwachten in een organisatie met een belangrijke maatschappelijke betekenis. Er heerst een informele en professionele werksfeer. Persoonlijke en professionele ontwikkeling staan bij ons hoog in het vaandel. Uiteraard krijg je goede arbeidsvoorwaarden en een salaris conform schaal 10-11 van het BBRA (min € 2.683,91 / max € 4.905,85). Vakantiegeld (8%), een eindejaarsuitkering (8,3%) en een keuzepakket aan arbeidsvoorwaarden. Wanneer… Je kunt solliciteren tot en met 6 november 2019. Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met mevrouw dr. ir. R. Hempenius, Teamleider Residuen en Humane Toxicologie, telefoonnummer 0317-471810 . Informatie over het Ctgb vindt je op onze website www.ctgb.nl. Je kunt je motivatiebrief (in het Nederlands) en CV, sturen via de ‘Solliciteer’ button o.v.v.: vacature 19101723 Wbeo Residuen. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.